FORMATMALL
GLOBAL CSS
FÄRGER
ANIMATIONER
MEDIEFRÅGA
AVSTÅNDSSYSTEM

Skyll inte bristen på medicin på överviktiga

__wf_reserverad_ärva

Jenny Vinglid, generalsekreterare för Obesitas Sverige debatterar senaste tidens skuldbeläggning av obesitaspatienter i samband med bristen på Ozempic. Ny kartläggning från Socialstyrelsen visar på ett annat läge.

Under det senaste året har vi sett hur personer med övervikt felaktigt pekas ut som orsaken till bristen på läkemedlet Ozempic, enligt en ny kartläggning från Socialstyrelsen.

Trots en intensiv mediedebatt har det visat sig att det inte huvudsakligen är personer med övervikt som hämtar ut läkemedlet, utan främst personer med diabetes typ 2. Denna upptäckt är överraskande med tanke på den tidigare retoriken som har ställt patientgrupper mot varandra. Läkemedelsverket har tidigare uttalat sig i frågan och betonat vikten av att läkemedel förskrivs till rätt patientgrupp. Vi på Riksförbundet Obesitas Sverige anser att dessa uttalanden är oacceptabla och att de bidrar till att personer med övervikt felaktigt pekas ut som syndabockar. Dessutom verkar Läkemedelsverket ha missat att viktminskning är en viktig rekommendation för typ 2-diabetesbehandling, vilket gör att läkare ofta förskriver Ozempic till personer med både diabetes och övervikt. Det är oroande att en viktig myndighet som Läkemedelsverket agerar utan tillräcklig kunskap i frågan.

Läs hela artikeln på Aftonbladet.

Börja din viktminskningsresa med Yazen idag

Allt du behöver göra är att skapa ett konto och svara på några frågor om din hälsa

Kom igång
Kom igång
Kom igång

Fler nyheter

__wf_reserverad_ärva
Nyheter
Diabetes Stockholm - Ställ inte patientgrupper mot varandra

Läkemedelsbrist hotar, då efterfrågan på semaglutid ökar bland icke-behövande. Fel att skylla på obesitaspatienter. Viktigt med korrekt förskrivning och tillgång för alla.

__wf_reserverad_ärva
Nyheter
Elisabeth har fått en smal hjärna

Elisabeth från Edsbro förlorade 57 kg med Ozempic efter år av kamp mot obesitas och relaterade hälsoproblem.

__wf_reserverad_ärva
Nyheter
Digital vård en förutsättning för att minska Sveriges övervikt

Fetman i landet har fördubblats sedan 2004 – och framtidsprognosen är inte heller särskilt ljus.