FORMATMALL
GLOBAL CSS
FÄRGER
ANIMATIONER
MEDIEFRÅGA
AVSTÅNDSSYSTEM

Skånska Dagbladet Debatt: Överviktiga har rätt till läkemedel

__wf_reserverad_ärva

Fetma och övervikt är allvarliga hälsoproblem, och i Sverige kämpar 1,6 miljoner människor med fetma (BMI över 30). Trots detta har denna grupp svårt att få adekvat behandling. De får ofta ineffektiva råd om att banta och förändra beteende.

Bristen på flera läkemedel i Sverige, särskilt semaglutid som används av både diabetiker och överviktiga för viktminskning, har föranlett en felaktig uppfattning att "bantare" tar diabetikernas medicin. Semaglutid är dock godkänt för behandling av övervikt och fetma av svenska Läkemedelsverket och internationella riktlinjer.
En viktminskning med 10 procent minskar risken för diabetes typ 2 avsevärt och sparar resurser som annars skulle gå till sjukdomsrelaterade komplikationer. Det är felaktigt att polarisera och påstå att bantare tar diabetikers medicin. Sjukligt överviktiga har rätt till modern läkemedelsbehandling, enligt senaste medicinska rekommendationer.


Privatvårdsgivare som erbjuder behandlingar med återkommande uppföljningar, inklusive läkemedel, möjliggör effektiv behandling för dessa patienter. Dessa personer betalar själva för sin behandling och läkemedel, vilket inte belastar statskassan eller den offentliga vården. Tyvärr ingår inte moderna fetmaläkemedel i högkostnadsskyddet, något som bör diskuteras separat.

Läs hela debattartikeln i Skånska Dagbladet.

Börja din viktminskningsresa med Yazen idag

Allt du behöver göra är att skapa ett konto och svara på några frågor om din hälsa

Kom igång
Kom igång
Kom igång

Fler nyheter

__wf_reserverad_ärva
Nyheter
Diabetes Stockholm - Ställ inte patientgrupper mot varandra

Läkemedelsbrist hotar, då efterfrågan på semaglutid ökar bland icke-behövande. Fel att skylla på obesitaspatienter. Viktigt med korrekt förskrivning och tillgång för alla.

__wf_reserverad_ärva
Nyheter
Skyll inte bristen på medicin på överviktiga

Jenny Vinglid, generalsekreterare för Obesitas Sverige debatterar senaste tidens skuldbeläggning av obesitaspatienter i samband med bristen på läkemedel

__wf_reserverad_ärva
Nyheter
Elisabeth har fått en smal hjärna

Elisabeth från Edsbro förlorade 57 kg med Ozempic efter år av kamp mot obesitas och relaterade hälsoproblem.