FORMATMALL
GLOBAL CSS
FÄRGER
ANIMATIONER
MEDIEFRÅGA
AVSTÅNDSSYSTEM

Martin Carlsson kommenterar inslag på SVT

__wf_reserverad_ärva

SVT Nyheter genomför en granskning av Yazens verksamhet och idag gästade Yazens chefsläkare och grundare Martin Carlsson studion för att svara på kritiken.

Här ger Martin Carlsson ytterligare kommentarer i det som framkom i inslaget.

Studion gästades av en patient som var kritisk till sin upplevelse som patient. Hon menade att hon inte fick det stöd som hon önskade och att hon hade svårt att dosera rätt med injektionspennan hon fått utskriven. Vad är din kommentar till det?

Först och främst beklagar jag att patienten inte är nöjd med sin upplevelse hos oss. Vår ambition är att alla ska få en god vård hos oss. Sedan kan jag inte kommentera det enskilda fallet. Vi vill ge våra patienter en hög tillgänglighet genom en kombination av läkemedel och kontakt med läkare, hälsocoach, dietist, personlig tränare och psykolog. Vi ser att våra patienter har goda resultat och vi får generellt väldigt högt betyg i utvärderingar. Om en patient inte är nöjd är jag det första att beklaga och vi har tydliga rutiner för att hantera och agera på detta.

När det gäller doseringen är det viktigt att kunna hitta den nivån på dosering som passar varje individ bäst. Det ökar följsamheten och ger bättre resultat för viktnedgång och viktstabilitet. Och det är också därför tillverkaren gör det möjligt att dosera genom att skruva fram  till den nivå som passar individen bäst. Genom att individuellt dosjustera sparar man också läkemedel och kostnader för patienten. Vi har tydliga guider och instruktioner kring detta och om man har problem med doseringen finns våra läkare tillgängliga för att hjälpa till.

I inslaget uttalar sig två läkare kritiskt och menar att Yazen skriver ut Ozempic för lättvindigt och att patienter som inte bör få medicinen får den utskriven. Stämmer det?

Våra patienter har ett genomsnittligt BMI på 34. Bland kvinnor är det inte ovanligt med en vikt på 100 kilo - en övervikt på 30 kilo. Den absoluta majoriteten av våra patienter har kämpat med sin övervikt hela sitt liv. För att bli patient hos oss tar man ett blodprov som tillsammans med bilder och de uppgifter man fyller i avgör om man uppfyller de krav som krävs för att kunna få vård via oss. Vi behandlar patienter med ett BMI över 30 eller 27 om man har andra komplikationer. Även om jag inte kan utesluta det, så upplever vi inte att patienter försöker lura systemet med att ange fel uppgifter för att få ut medicin. Som patient hos oss följer vi upp vården varje månad och vi kan då upptäcka om det är patienter som inte borde få vård via oss.

Att vårda överviktiga patienter digitalt - är det verkligen så bra? Behöver man som läkare inte kunna se sin patient och göra en synlig bedömning?

Idag vill människor ha proaktiv vård med hög tillgänglighet för att bota och förebygga sjukdomar som kan leda till hög livskvalitet och minskar risken att dö i förtid. Vi har under senaste året behandlat över 10 000 patienter i digital vårdmodell bestående av ett team av läkare, hälsocoach, dietist, personlig tränare och psykolog, samt läkarledd medicinsk behandling med moderna läkemedel med bevisad effekt för viktnedgång. Framgångsfaktorn är just att den är digital, så att patienterna har hela sin historik i mobilen och möjlighet att kunna ställa frågor närhelst på dygnet.

IVO har inlett en verksamhetstillsyn av Yazen. Hur ser ni på Yazen på den?

Vi välkomnar tillsyn från IVO. Det är vanligt att IVO gör tillsyn både av privat och offentliga vårdverksamheter.

Det är dessutom oerhört viktigt att det görs tillsyn.

Vi är stolta över att visa upp vår verksamhet och de fantastiska resultat som våra patienter uppnår.

Vår realdata visar att det senaste året har våra patienter gått ner mer i vikt, fortare och med mindre doser läkemedel jämfört med några av de stora studierna på området. Vår data visar också mycket fina resultat gällande andra hälsomarkörer såsom förbättring i blodfetter, blodsocker och blodtryck.

SVT tog också upp det faktum att Läkemedelsverket uppmanar vårdgivare att inte skriva ut Ozempic till överviktiga, eftersom den bör prioriteras till patienter med diabetes typ 2. Vad är din kommentar till det?

Allt fler svenskar lider av obesitas - sjuklig övervikt. Idag har över en miljon svenskar ett BMI över 30, vilket är gränsen för obesitas. Enligt Folkhälsomyndigheten uppgår fetmarelaterade kostnader till 70 miljarder kronor om året i Sverige. Samtidigt har fetman i landet fördubblats sedan 2004 – och framtidsprognosen är inte heller särskilt ljus. Jag har arbetat och forskat inom diabetes och sjuklig övervikt i över 30 år. Att semaglutid är ett godkänt läkemedel för att behandla obesitas är en revolution och otroligt viktigt för folkhälsan. Många av dessa patienter är på väg att få diabetes typ 2, men det förloppet förhindras rätt effektivt med viktnedgång. Utöver detta skapar ju övervikt en mängd andra följdsjukdomar såsom högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar och i vissa fall även cancer.

Samtidigt delar jag oron med de patienter som har diabetes typ 2. Jag tycker att det är beklagligt att det råder brist på läkemedel. Det är inte bara patienter med diabetes typ 2 som drabbas av läkemedelsbrist - det råder brist på flera hundra läkemedel just nu. Men jag tycker att det är fel att ställa två patientmålgrupper mot varandra. Både obesa patienter och de med diabetes typ 2 lika mycket rätt till läkemedel. Det är oetiskt att prioritera en patientmålgrupp framför en annan.

Se klippet från 1.09 in i sändningen (tillgängligt fram till 25 januari) : https://www.svtplay.se/video/8LJZgvV/morgonstudion/idag-06-00?id=8LJZgvV

Ta del av SVTs granskning på deras websida

Börja din viktminskningsresa med Yazen idag

Allt du behöver göra är att skapa ett konto och svara på några frågor om din hälsa

Kom igång
Kom igång
Kom igång

Fler nyheter

__wf_reserverad_ärva
Nyheter
Diabetes Stockholm - Ställ inte patientgrupper mot varandra

Läkemedelsbrist hotar, då efterfrågan på semaglutid ökar bland icke-behövande. Fel att skylla på obesitaspatienter. Viktigt med korrekt förskrivning och tillgång för alla.

__wf_reserverad_ärva
Nyheter
Skyll inte bristen på medicin på överviktiga

Jenny Vinglid, generalsekreterare för Obesitas Sverige debatterar senaste tidens skuldbeläggning av obesitaspatienter i samband med bristen på läkemedel

__wf_reserverad_ärva
Nyheter
Elisabeth har fått en smal hjärna

Elisabeth från Edsbro förlorade 57 kg med Ozempic efter år av kamp mot obesitas och relaterade hälsoproblem.