flag

Om övervikt

Om du lever med övervikt är du långt ifrån ensam. Kampen för att gå ner i vikt kan däremot kännas lång och ensam. För många innebär övervikt (BMI > 25) eller fetma (BMI ≥ 30) en stor påverkan på den fysiska och psykiska hälsan med sjunkande livskvalité och ökad risk för följdsjukdomar.
Fetma är klassat som en sjukdom men ofta möter man som patient fördomar och skuldbeläggande. En vanlig uppfattning är att det handlar om lättja och dålig karaktär och att lösningen är enkel, bara att äta mindre och röra sig mer. Sanningen är betydligt mer komplex där genetik, samhällsutveckling och biologiska överlevnadsprocesser kan spela roll och motverka viktminskning.
Att jojo-banta och gå på dieter har blivit en del av livet för många. Viktnedgången är ofta tillfällig och statistiken för att lyckas är tyvärr dyster. Åtta av 10 personer med fetma som tidigare gått ner i vikt lyckas inte behålla den.
Fetma är en sjukdom som beror på att kroppens signaler för aptit är förändrade och med moderna läkemedel kan man återställa till en mer naturlig balans då man inte äter mer än man behöver.
Yazen kombinerar modern läkemedelsbehandling för viktnedgång med en behandling framtagen av vårt specialistteam bestående av läkare, dietist, psykolog och personlig tränare. Forskning visar att denna metod är överlägset bäst för en bestående och hållbar viktminskning.
Kom igång direkt!
Allt du behöver göra är att skapa ett konto och svara på några frågor om din hälsa
Kom igång
© Yazen Health AB 2022